SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL
“Construirea și dotarea unei unități de producție a articolelor de ambalaj din material plastic „

Denumirea beneficiarului: A&C INTERNAȚIONAL ROAD CARGO SRL

Număr de referință: contract de finanțare nr.2868/08.08.2018, cod SMIS 110797

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Data de începere a proiectului: 05.12.2016; Data finalizării proiectului: 30.11.2022; Perioada de implementare: 72 luni

Valoarea totală a proiectului: 7.604.096,24 LEI din care valoarea eligibilă a proiectului este de 6.322.880,61 lei, iar finanțarea nerambursabilă 4.505.044,10 lei, unde 3.829.287,49 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR.

Obiectivul general al proiectului: este creșterea competitivității întreprinderii A&C International Road Cargo SRL, prin investiții ce au ca scop demararea activității de producție in domeniul fabricării articolelor de ambalaj din material plastic identificat ca sector competitiv in Strategia Naționala pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1)   Dezvoltarea sectorului productiv al întreprinderii prin: inovarea produselor si proceselor, construirea unei noi unități de producție si achiziția de utilaje noi de producție in domeniul fabricării articolelor de ambalaj din material plastic.
2)   Asigurarea calității produselor la cele mai înalte standarde si recunoașterea acestora la nivel internațional
3)   Accelerarea procesului investițional prin valorificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile.
Rezultatele proiectului:
Rezultat 1 ( corespunzator obiectiv 1 )
– 1 unitate de productie construita
– Masina de suflat – 1 buc
– Masina de suflat cu compresor si chiller – 1 buc
– Masina de ambalat – 1 buc
– Masina de injectie – 1 buc
– Matrite – 1 set
– Electrostivuitor frontal – 1 buc
– Soluþie informatica integrata – 1 buc
– 5 produse noi
– 1 proces nou de productie
Rezultat 2 (corespunzator obiectiv 2 )
– 1 Certificat SR EN ISO 9001 pe domeniul de activitate Productie ambalaje din material plastic
– 1 Certificat ce atesta conformitatea unui produs de ambalaj din material plastic
– 1 Participare la un targ International
Rezultat 3 (corespunzator obiectiv 3 )
1 Proiect elaborat si implementat in conformitate cu cerintele Programului POR 2014 – 2020

Locul de implementare al proiectului: Localitatea Topoloveni, Oras Topoloveni, str. Calea Bucureşti nr. 40, jud. Argeş, numar cadastral 82175.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro www.facebook.com/inforegio.ro

INFORMATII CONTRACTORI

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 2868/08.08.2018 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Data semnării contractului
1 PROCONSULT SRL Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri conform cerințelor Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 130.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 09.12.2016
2 PROCONSULT SRL Servicii de consultanță în managementului proiectului conform cerințelor Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 130.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 24.08.2018
3 SC ARHIAMA PRO DESIGN SRL Elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – FAZA DTAC /P.A.C. ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 15.800,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 08.02.2017
4 SC ARHIAMA PRO DESIGN SRL Elaborare proiectului tehnic (faza PT) ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 2.250,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 21.02.2017
5 ARGESUL ONLINE S.R.L Publicarea unui anunt de presă privind debutul proiectului în ziarul Argesul, varianta on-line, pe site-ul www.ziarulargesul.ro ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 100,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 22.08.2018
6 PRELATE COPERTINE DG S.R.L. panou temporar – 1 bucata
• placă permanentă – 1 bucată
ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 1.900,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 23.08.2018
7 SC ARTRUST HIGH LEVEL SRL Lucrari de constructie unitate de productie a articolelor de ambalaj din material plastic Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 2016. 1.779.637,06 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 16.01.2019
8 MIBO ART CONSTRUCT SRL Servicii supraveghere lucrari de constructie (dirigentie de santier) ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 9.034,40 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 14.01.2019
9 SC ARHIAMA PRO DESIGN SRL Servicii de asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor de constructie ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 3.600,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 14.01.2019
10 SC METODEC MANAGEMENT SRL Servicii de audit financiar ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 17.000,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 28.03.2019
11 ENGEL AUSTRIA GmbH Masina de injectie – 1 buc Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 2016. 170.865,00 euro 28.08.2019
12 SMF Technology Poland Sp.z.o.o Masina de suflat -1 buc
• Masina de suflat cu compresor si chiller – 1 buc
Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 2016. 170.865,00 euro 28.08.2019
13 SC RADACINI EQUIPMENT SRL Electrostivuitor frontal – 1 buc Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 2016. 133.380,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 26.09.2019
14 SC LOREX MEDIA HOLDING SRL Autocolante – 10 buc ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 50,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 18.12.2019
15 Societatea Romana pentru Certificare ROCERT SRL Certificare sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 1.120,00 EURO la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 09.06.2020
16 SC DEUTSCHE MANAGEMENT SERVICE SRL Certificare produs „bidoane din ,aterial plastic”in conformitatea cu standardul GC MARK ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 1.800,00 EURO la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 12.06.2020
17 SC BANEXIM SRL Solutie informatica integrata – 1 buc Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 2016. 58.200,00 lei la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 14.07.2020
18 DELTA ENGINEERING BVBA Masina de ambalat – 1 buc Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 2016. 182.323,36 euro la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 15.07.2021
19 INPULSE PARTNERS SRL Servicii de organizare participare la Targul International FACHPACK 2021 in Nuremberg Germania ACHIZIŢIE DIRECTĂ, conform Capitolului 4 – Achiziția directă din Ordinul nr. 1284 / 2016, privind aprobarea Procedurii Competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. 12.240,00 EURO la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 27.07.2021

Producția ambalajelor
din plastic

Echipamentul de producție asigură un proces tehnologic complet de fabricare a produselor menționate mai jos, precum și introducerea unei noi tehnologii moderne care va contribui la întreținerea pe termen lung a produselor.
Această tehnologie implică utilizarea a două procese pentru obținerea produselor din plastic, și anume injectarea și suflarea.

Procesul de injecție a plasticului este o modalitate de fabricare a pieselor din polimeri termorezistenți sau termoplastici. Materialul plastic este introdus în cilindrul mașinii de injecție, unde este zdrobit și topit, ajungând astfel la starea lichidă, care apoi este introdus sub presiune într-o cavitate a unei matrițe care are configurația negativă a piesei. Materialul este răcit și piesa este evacuată din cavitate. Procesul se repetă ciclic. Prin acest proces, vor fi fabricate capacele și mânerul pentru bidoane.

Răcirea corectă a matrițelor de injecție trebuie asigurată în toate cazurile pentru a obține piese injectate cu contracție minimă și pentru a scurta durata ciclului de injecție. Acest lucru se realizează prin răcirea matriței de injecție folosind un sistem de canale de răcire, folosind un lichid de răcire (apă) de la „Chiler”.

Tehnologia de suflare este realizată cu ajutorul mașinii de suflat și reprezintă procesul prin care este introdus aerul cald în interiorul cavității matriței, unde se află masa plastică.

Sub acțiunea aerului fierbinte, plasticul va lua forma conturului cavității. Principiul este adesea folosit pentru a produce recipiente din diferite materiale plastice.
Prin procesul de suflare se obțin bidoane de plastic, care nu pot fi realizate prin procesul de injecție datorită limitării producției doar la matrițe.

Atât în procesul de injecție, cât și în procesul de suflare, părțile neconforme pot apărea ca urmare a inspecțiilor. Aceste părți împreună cu aditivii specifici procesului de injectare sunt reciclate, fiind introduse în moară unde are loc tăierea lor. Granulele rezultate sunt amestecate cu materia primă care urmează să fie reintrodusă în procesul de producție.

Ambalajele din plastic nu sunt biodegradabile. Creșterea consumului acestora, în special în ultimii ani, a dus la o creștere alarmantă a numărului de ambalaje aruncate iresponsabil în natură.
În același timp, după implementarea prezentului proiect de investiții, compania minimizează sursa deșeurilor generate, prin optimizarea consumului de materii prime care se realizează ca urmare a achiziției soluției IT integrate. Cu ajutorul acestei platforme tehnologice, activitatea de producție este mai eficientă, obținând astfel avantaje semnificative în cadrul întregii organizații.

Reciclându-le, A&C INTERNATIONAL ROAD CARGO SRL reduce impactul negativ asupra mediului. Avantajele produselor fabricate din plastic reciclat constă într-un cost de fabricație mai mic decât cele realizate din materii prime.

Din 2020 producem următoarele:

Sticle de plastic între 0,5 l – 12 l cu dimensiunea gâtului între 28 mm și 45 mm.

  • Bidoane cu capacitatea de 1 litru cu capac fără siguranță
  • Bidoane cu capacitatea de 5 litri cu capac fără siguranță
  • Bidoane cu capacitatea de 5 litri cu capac cu siguranță și mâner
  • Bidoane cu capacitatea de 10 litri cu capac fără siguranță
  • Bidoane cu capacitatea de 10 litri cu capac cu siguranță și mâner

Aceste recipiente vor fi utilizate pentru ambalarea produselor precum: uleiuri auto (ulei de motor, lichid de frână, antigel etc.), adezivi de uz casnic și industrial (prenandez, aracet, grunduri etc.).

Materiile prime utilizate pentru fabricarea acestor produse sunt:

  • Pre-forme sau eprubete: diferite dimensiuni și culori
  • Polietilenă HDPE de înaltă densitate
  • coloranți industriali
  • pungi din folie pentru ambalarea produselor